Cadillac Assistance (LV)

Ievads

Cadillac Assistance sniedz palīdzību Cadillac īpašniekiem ar plašu pakalpojumu klāstu jebkurā diennakts laikā, turklāt 356 dienas gadā, visā Eiropā. Tās mērķis ir sniegt palīdzību Cadillac īpašniekiem ar plašu pakalpojumu klāstu jebkurā diennakts laikā, turklāt 356 dienas gadā, visā Eiropā.

Šie pakalpojumi ir pieejami 36 mēnešu periodā pēc katra attiecīgā transportlīdzekļa sākotnējā “Apkalpošanas datuma”.
Ja nepieciešams, kāds no šiem pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar savas dzīves vietas valsts (tā pati valoda) autoklubu vai piezvaniet uz tās valsts tālruņa numuru, kurā nepieciešama palīdzība, vai alternatīvu starptautisku tālruņa numuru.
Zvans jāveic nekavējoties pirms jebkuras citas iejaukšanās.

Tālrunis (Latvijā): 67 56 65 86
Atrodoties ārzemēs: (+371) 67 56 65 86

 

Definīcijas

Apstiprināts remontētājs: apstiprināts Cadillac remontētāju tīkls.

Saņēmējs

Indivīds, kuram ir tiesības saņemt mobilos pakalpojumus atbilstoši šajā līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem sakarā ar pilnvarotu transportlīdzekļa izmantošanu.

Negadījums

Gadījums, kad transportlīdzeklis saduras ar citu transportlīdzekli, gājēju, dzīvnieku, ceļa gružiem vai citu ģeogrāfisku vai arhitektūras objektu, izraisot tiešu un pēkšņu triecienu transportlīdzeklim un tūlītēju transportlīdzekļa imobilizāciju.

Avārija

Pēkšņa un negaidīta transportlīdzekļa atteice, ko izraisījusi oriģinālā mehāniskā vai elektriskā aprīkojuma avārija, vai kļūme, kas izraisa tūlītēju transportlīdzekļa imobilizāciju. Tas ietver tādus atgadījumus kā, piemēram, neparedzētu degvielas noplūdi, riepu pārduršanu, salauztas atslēgas, akumulatora atteici (piemēram, nav izslēgts radio), pašizraisītas avārijas, piemēram, atslēgu pazaudēšanu vai ieslēgšanu, degvielas izbeigšanos. Piekabes defekti netiek uzskatīti par avāriju. Negadījumi, kur aizdegšanos nav izraisījuši transportlīdzekļa komponenti, netiek uzskatīti par avāriju.

Pakalpojuma datums

Datums, kurā transportlīdzeklis tiek pirmoreiz piegādāts saņēmējam un ierakstīts Cadillac pārdošanas izplatītāja aizpildītajā un apstiprinātajā sertifikātā.

Imobilizācija

Situācija pēc avārijas, negadījuma, vandālisma vai zādzības, kad transportlīdzeklis nav darba kārtībā mājās vai uz ceļiem, kas ir pieejami ARC pakalpojumu sniedzējam, tā, ka ar šo transportlīdzekli nevar sākt vai turpināt braucienu vai arī ar to nevar braukt drošos apstākļos atbilstoši likuma prasībām.

Seguma periods

Trīs gadu periods, kura laikā saņēmējam ir tiesības saņemt mobilos pakalpojumus, sākot no pirmā pakalpojuma datuma.

Pašizraisīta avārija

Netehniska transportlīdzekļa kļūme, kas izraisa tūlītēju transportlīdzekļa imobilizāciju. Transportlīdzekļu piekabes bez dzinēja, it īpaši tās, kas ir paredzētas un licencētas personu vai preču transportēšanai un kuras velk transportlīdzekli, kas incidenta brīdī atbilst visiem atbilstīgajiem vietējiem noteikumiem.

Transportlīdzeklis

Visi Cadillac motorizētie transportlīdzekļi, kuri ir pārdoti ar oficiālā Cadillac Eiropas izplatītāju tīkla starpniecību, ziņojot par to ARC, un atbilst šādām specifikācijām: A. Maksimāli 9 sēdvietas B. Maksimālais platums: 2,5 metri C. Maksimālais garums: 16 metri (iekļaujot pievienotu piekabi) D. Maksimālais augstums: 3,2 metri E. Maksimālais bruto svars: 3500 kg

Noteikumi un nosacījumi

1. Seguma zona

Seguma zona ietver tālāk norādītās valstis. Visas pārējās valstis nav iekļautas. Andora; Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Apvienotā Karaliste.

2. Seguma periods

Seguma periods ir trīs gadi, sākot ar pirmās apkalpošanas datumu.

3. Iekļautie transportlīdzekļi:

Iekļauti ir visi transportlīdzekļi, kas pārdoti ar pilnvarota Eiropas Cadillac izplatītāja starpniecību. Palīdzībai uz ceļa un vilkšanai ir izmantojami tikai iznomāti transportlīdzekļi, braukšanas skolu izmantotie transportlīdzekļi (komerciālas lietošanas laikā) un taksometri.

4. Saņēmējs

Saņēmēji ir visi apstiprinātie vadītāji un pasažieri līdz maksimālajam skaitam, kas norādīts ražotāja transportlīdzekļa specifikācijā. Stopētāji netiek iekļauti.

5. Izslēgtie materiāli

Segums neattiecas uz šādiem negadījumiem: nepārvaramas varas, kara risku, streiku, konfiskāciju, valdības iestāžu ierobežojumu, oficiālu aizliegumu, ierīču eksploziju, kodolmateriālu vai radioaktīvas ietekmes izraisītiem; izraisītiem, piedaloties autosporta pasākumos un ar to saistītos treniņos; kravas bojājumus vai ienākumu zudumus izraisošiem; piekabes bojājumus izraisošiem; tādiem, ko izraisījusi rezerves daļa vai piederums, kas uzstādīts transportlīdzeklim, bet kuru nav apstiprinājis autorizēts Cadillac izplatītājs; tādiem, ko izraisījis nepieciešamās apkopes trūkums; izraisītiem neapstiprināta autovadītāja vai autovadītāja bez vadītāja apliecības izmantošanas laikā.

6. Pakalpojumu sniegšanas metode

Saņēmējam jāsazinās ar Roadside Assistance, izmantojot norādīto kontakttālruņa numuru. Ja saņēmējs nav zvanījis palīdzības centram, lai saņemtu apstiprinājumu pirms iejaukšanās, palīdzība var tikt atteikta. Pirms pakalpojumu sniegšanas tiem ir nepieciešams palīdzības centra apstiprinājums.

7. Palīdzība uz ceļa

Avārijas gadījumā tiks organizēta ierašanās notikuma vietā. Remonts uz ceļa tiks veikts pēc iespējas visos gadījumos, izņemot situācijas, kad tas būtu pret vietējiem likumiem (piemēram, uz dažām šosejām). Pakalpojumi tiks sniegti uz ceļiem, kas ir pieejami publiskai satiksmei, un mājās. Turklāt “apvidus/bezceļu” modeļiem pakalpojumi tiks sniegti apvidū, kur ir iespējama piekļuve un to atļauj likumi. Pakalpojumi tiks sniegti arī drošības jostas atteices, salūzušu vējstiklu tīrītāju, likumīgi nepieciešamo ārējo gaismu disfunkcijas gadījumos. Šie pakalpojumi neietver glābšanas darbības.

8. VILKŠANA

Pēc transportlīdzekļa avārijas, kad remonts uz ceļa nav iespējams, tiek nodrošināta profesionāla transportlīdzekļa (ar piekabi vai bez tās) vilkšana uz tuvāko apstiprināta remontētāja atrašanās vietu. Ja avārija notiek vairāk nekā 200 kilometru attālumā no tuvākā apstiprinātā remontētāja vietas vai tuvākā apstiprinātā remontētāja vieta nav sasniedzama, transportlīdzeklis tiks aizvilkts uz tuvāko remonta iestādi, ko apstiprinājusi Roadside Assistance. Ja avārija notiek pilsētā, kur transportlīdzeklis sākotnēji tika pārdots, tad tas pēc saņēmēja ieskatiem ir jāaizvelk remontam uz pārdošanas vietu.

9. Mašīnas noma

Ja avārijas gadījumā nav iespējams remonts uz ceļa un pēc transportlīdzekļa aizvilkšanas uz apstiprinātu remontētāja vietu remontu nevar paveikt 2 stundu laikā kopš piegādes šajā vietā, palīdzības centrs apstiprinās un noorganizēs nomas mašīnu lietošanai remonta laikā līdz ne vairāk kā 15 kalendārajām dienām. Degvielas izmaksas un apdrošināšanas nodokli sedz saņēmējs. Maksimālā kategorija D, priekšroka GM grupas zīmoliem.

10. Brauciens uz mērķi/mājup

Ja avārijas gadījumā nav iespējams remonts uz ceļa un pēc palīdzības centra apstiprinātas transportlīdzekļa aizvilkšanas uz apstiprinātu remontētāja centru remontu nevar pabeigt avārijas dienā, saņēmēji saņems brauciena kompensāciju. Tas var ietvert pirmās klases vilciena biļetes(-šu) vai, ja brauciens pārsniedz sešas stundas, ekonomiskās klases lidojuma biļeti(-šu) uz pierādīto sākotnējo galamērķi vai mājup izmaksu kompensāciju līdz ne vairāk kā 613 eiro katram saņēmējam (ar PVN).

11. Viesnīca

Ja avārija notiek 80 vai vairāk kilometru attālumā no mājām, remonts uz ceļa nav iespējams un pēc transportlīdzekļa aizvilkšanas uz apstiprinātu remontētāja vietu remontu nevar paveikt avārijas dienas laikā, palīdzības centrs saņēmējiem noorganizēs uzturēšanos trīs zvaigžņu vai līdzvērtīgā viesnīcā remonta laikā līdz ne vairāk kā četrām naktīm.

12. 10.,11. un 12. sadaļas pakalpojumu kombinācija

Pakalpojumus, kas norādīti 10., 11. un 12. sadaļā, var kombinēt. Ir saprotams, ka noteiktos apstākļos šie pakalpojumi ir jākombinē, izmantojot veselo saprātu (piemēram, vienas nakts izmitināšana pēc negadījuma vēlu naktī, kad nevar noorganizēt ceļojuma turpināšanas / mašīnas iznomāšanas pakalpojumus).

13. TRANSPORTLĪDZEKĻA SAVĀKŠANA

Veicot transportlīdzekļa remontu pēc avārijas, palīdzības centrs apmaksās pirmās klases vilciena biļeti vai, ja ceļojums pārsniedz sešas stundas, ekonomiskās klases lidojuma biļeti vadītājam/īpašniekam vai ieceltam pārstāvim (tikai vienam cilvēkam vienā virzienā) saremontētā transportlīdzekļa savākšanai no remonta vietas, izmaksām nepārsniedzot 613 eiro (ar PVN). Kā alternatīvu, turklāt nepārsniedzot šajā pantā atrunātās maksimālās ceļojuma izmaksas, ja remonta vieta ir vairāk nekā 80 kilometru attālumā no saņēmēja mājas adreses, palīdzības centrs var apstiprināt repatriācijas uz saņēmēja mājas adresi izmaksas.

14. Rezerves daļU NOSŪTĪŠANA

Ja avārija notiek ārzemēs un nepieciešamās detaļas nav pieejamas no apstiprināta remontētāja valstī, kur noticis negadījums, tiek nodrošināta sūtīšanas, muitas pakalpojumu formalitāšu un transportēšanas izmaksu nokārtošana, izņemot muitas nodevas, apstiprinātam remontētājam par rezerves daļām. Rezerves daļu izmaksas segs apstiprinātais remontētājs, ja uz tām attiecas garantija, vai saņēmējs, ja uz tām neattiecas garantija.

15. Pakalpojumi negadījuma, zādzības vai vandālisma gadījumos

Negadījuma, zādzības vai vandālisma gadījumā tiek organizēti iepriekš minētie pakalpojumi, tomēr pakalpojumu izmaksas sedz saņēmēji.

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
Downlaod Premium Themes