Cadillac Assistance (LV)

Ievads

Cadillac Assistance sniedz palīdzību Cadillac īpašniekiem ar plašu pakalpojumu klāstu jebkurā diennakts laikā, turklāt 356 dienas gadā, visā Eiropā. Tās mērķis ir sniegt palīdzību Cadillac īpašniekiem ar plašu pakalpojumu klāstu jebkurā diennakts laikā, turklāt 356 dienas gadā, visā Eiropā.

Šie pakalpojumi ir pieejami 36 mēnešu periodā pēc katra attiecīgā transportlīdzekļa sākotnējā “Apkalpošanas datuma”.
Ja nepieciešams, kāds no šiem pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar savas dzīves vietas valsts (tā pati valoda) autoklubu vai piezvaniet uz tās valsts tālruņa numuru, kurā nepieciešama palīdzība, vai alternatīvu starptautisku tālruņa numuru.
Zvans jāveic nekavējoties pirms jebkuras citas iejaukšanās.

Tālrunis (Latvijā): 67 56 65 86
Atrodoties ārzemēs: (+371) 67 56 65 86

 

Definīcijas

Apstiprināts remontētājs: apstiprināts Cadillac remontētāju tīkls.

Saņēmējs

Indivīds, kuram ir tiesības saņemt mobilos pakalpojumus atbilstoši šajā līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem sakarā ar pilnvarotu transportlīdzekļa izmantošanu.

Negadījums

Gadījums, kad transportlīdzeklis saduras ar citu transportlīdzekli, gājēju, dzīvnieku, ceļa gružiem vai citu ģeogrāfisku vai arhitektūras objektu, izraisot tiešu un pēkšņu triecienu transportlīdzeklim un tūlītēju transportlīdzekļa imobilizāciju.

Avārija

Pēkšņa un negaidīta transportlīdzekļa atteice, ko izraisījusi oriģinālā mehāniskā vai elektriskā aprīkojuma avārija, vai kļūme, kas izraisa tūlītēju transportlīdzekļa imobilizāciju. Tas ietver tādus atgadījumus kā, piemēram, neparedzētu degvielas noplūdi, riepu pārduršanu, salauztas atslēgas, akumulatora atteici (piemēram, nav izslēgts radio), pašizraisītas avārijas, piemēram, atslēgu pazaudēšanu vai ieslēgšanu, degvielas izbeigšanos. Piekabes defekti netiek uzskatīti par avāriju. Negadījumi, kur aizdegšanos nav izraisījuši transportlīdzekļa komponenti, netiek uzskatīti par avāriju.

Pakalpojuma datums

Datums, kurā transportlīdzeklis tiek pirmoreiz piegādāts saņēmējam un ierakstīts Cadillac pārdošanas izplatītāja aizpildītajā un apstiprinātajā sertifikātā.

Imobilizācija

Situācija pēc avārijas, negadījuma, vandālisma vai zādzības, kad transportlīdzeklis nav darba kārtībā mājās vai uz ceļiem, kas ir pieejami ARC pakalpojumu sniedzējam, tā, ka ar šo transportlīdzekli nevar sākt vai turpināt braucienu vai arī ar to nevar braukt drošos apstākļos atbilstoši likuma prasībām.

Seguma periods

Trīs gadu periods, kura laikā saņēmējam ir tiesības saņemt mobilos pakalpojumus, sākot no pirmā pakalpojuma datuma.

Pašizraisīta avārija

Netehniska transportlīdzekļa kļūme, kas izraisa tūlītēju transportlīdzekļa imobilizāciju. Transportlīdzekļu piekabes bez dzinēja, it īpaši tās, kas ir paredzētas un licencētas personu vai preču transportēšanai un kuras velk transportlīdzekli, kas incidenta brīdī atbilst visiem atbilstīgajiem vietējiem noteikumiem.

Transportlīdzeklis

Visi Cadillac motorizētie transportlīdzekļi, kuri ir pārdoti ar oficiālā Cadillac Eiropas izplatītāju tīkla starpniecību, ziņojot par to ARC, un atbilst šādām specifikācijām: A. Maksimāli 9 sēdvietas B. Maksimālais platums: 2,5 metri C. Maksimālais garums: 16 metri (iekļaujot pievienotu piekabi) D. Maksimālais augstums: 3,2 metri E. Maksimālais bruto svars: 3500 kg

Noteikumi un nosacījumi

1. Seguma zona

Seguma zona ietver tālāk norādītās valstis. Visas pārējās valstis nav iekļautas. Andora; Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Apvienotā Karaliste.

2. Seguma periods

Seguma periods ir trīs gadi, sākot ar pirmās apkalpošanas datumu.

3. Iekļautie transportlīdzekļi:

Iekļauti ir visi transportlīdzekļi, kas pārdoti ar pilnvarota Eiropas Cadillac izplatītāja starpniecību. Palīdzībai uz ceļa un vilkšanai ir izmantojami tikai iznomāti transportlīdzekļi, braukšanas skolu izmantotie transportlīdzekļi (komerciālas lietošanas laikā) un taksometri.

4. Saņēmējs

Saņēmēji ir visi apstiprinātie vadītāji un pasažieri līdz maksimālajam skaitam, kas norādīts ražotāja transportlīdzekļa specifikācijā. Stopētāji netiek iekļauti.

5. Izslēgtie materiāli

Segums neattiecas uz šādiem negadījumiem: nepārvaramas varas, kara risku, streiku, konfiskāciju, valdības iestāžu ierobežojumu, oficiālu aizliegumu, ierīču eksploziju, kodolmateriālu vai radioaktīvas ietekmes izraisītiem; izraisītiem, piedaloties autosporta pasākumos un ar to saistītos treniņos; kravas bojājumus vai ienākumu zudumus izraisošiem; piekabes bojājumus izraisošiem; tādiem, ko izraisījusi rezerves daļa vai piederums, kas uzstādīts transportlīdzeklim, bet kuru nav apstiprinājis autorizēts Cadillac izplatītājs; tādiem, ko izraisījis nepieciešamās apkopes trūkums; izraisītiem neapstiprināta autovadītāja vai autovadītāja bez vadītāja apliecības izmantošanas laikā.

6. Pakalpojumu sniegšanas metode

Saņēmējam jāsazinās ar Roadside Assistance, izmantojot norādīto kontakttālruņa numuru. Ja saņēmējs nav zvanījis palīdzības centram, lai saņemtu apstiprinājumu pirms iejaukšanās, palīdzība var tikt atteikta. Pirms pakalpojumu sniegšanas tiem ir nepieciešams palīdzības centra apstiprinājums.

7. Palīdzība uz ceļa

Avārijas gadījumā tiks organizēta ierašanās notikuma vietā. Remonts uz ceļa tiks veikts pēc iespējas visos gadījumos, izņemot situācijas, kad tas būtu pret vietējiem likumiem (piemēram, uz dažām šosejām). Pakalpojumi tiks sniegti uz ceļiem, kas ir pieejami publiskai satiksmei, un mājās. Turklāt “apvidus/bezceļu” modeļiem pakalpojumi tiks sniegti apvidū, kur ir iespējama piekļuve un to atļauj likumi. Pakalpojumi tiks sniegti arī drošības jostas atteices, salūzušu vējstiklu tīrītāju, likumīgi nepieciešamo ārējo gaismu disfunkcijas gadījumos. Šie pakalpojumi neietver glābšanas darbības.

8. VILKŠANA

Pēc transportlīdzekļa avārijas, kad remonts uz ceļa nav iespējams, tiek nodrošināta profesionāla transportlīdzekļa (ar piekabi vai bez tās) vilkšana uz tuvāko apstiprināta remontētāja atrašanās vietu. Ja avārija notiek vairāk nekā 200 kilometru attālumā no tuvākā apstiprinātā remontētāja vietas vai tuvākā apstiprinātā remontētāja vieta nav sasniedzama, transportlīdzeklis tiks aizvilkts uz tuvāko remonta iestādi, ko apstiprinājusi Roadside Assistance. Ja avārija notiek pilsētā, kur transportlīdzeklis sākotnēji tika pārdots, tad tas pēc saņēmēja ieskatiem ir jāaizvelk remontam uz pārdošanas vietu.

9. Mašīnas noma

Ja avārijas gadījumā nav iespējams remonts uz ceļa un pēc transportlīdzekļa aizvilkšanas uz apstiprinātu remontētāja vietu remontu nevar paveikt 2 stundu laikā kopš piegādes šajā vietā, palīdzības centrs apstiprinās un noorganizēs nomas mašīnu lietošanai remonta laikā līdz ne vairāk kā 15 kalendārajām dienām. Degvielas izmaksas un apdrošināšanas nodokli sedz saņēmējs. Maksimālā kategorija D, priekšroka GM grupas zīmoliem.

10. Brauciens uz mērķi/mājup

Ja avārijas gadījumā nav iespējams remonts uz ceļa un pēc palīdzības centra apstiprinātas transportlīdzekļa aizvilkšanas uz apstiprinātu remontētāja centru remontu nevar pabeigt avārijas dienā, saņēmēji saņems brauciena kompensāciju. Tas var ietvert pirmās klases vilciena biļetes(-šu) vai, ja brauciens pārsniedz sešas stundas, ekonomiskās klases lidojuma biļeti(-šu) uz pierādīto sākotnējo galamērķi vai mājup izmaksu kompensāciju līdz ne vairāk kā 613 eiro katram saņēmējam (ar PVN).

11. Viesnīca

Ja avārija notiek 80 vai vairāk kilometru attālumā no mājām, remonts uz ceļa nav iespējams un pēc transportlīdzekļa aizvilkšanas uz apstiprinātu remontētāja vietu remontu nevar paveikt avārijas dienas laikā, palīdzības centrs saņēmējiem noorganizēs uzturēšanos trīs zvaigžņu vai līdzvērtīgā viesnīcā remonta laikā līdz ne vairāk kā četrām naktīm.

12. 10.,11. un 12. sadaļas pakalpojumu kombinācija

Pakalpojumus, kas norādīti 10., 11. un 12. sadaļā, var kombinēt. Ir saprotams, ka noteiktos apstākļos šie pakalpojumi ir jākombinē, izmantojot veselo saprātu (piemēram, vienas nakts izmitināšana pēc negadījuma vēlu naktī, kad nevar noorganizēt ceļojuma turpināšanas / mašīnas iznomāšanas pakalpojumus).

13. TRANSPORTLĪDZEKĻA SAVĀKŠANA

Veicot transportlīdzekļa remontu pēc avārijas, palīdzības centrs apmaksās pirmās klases vilciena biļeti vai, ja ceļojums pārsniedz sešas stundas, ekonomiskās klases lidojuma biļeti vadītājam/īpašniekam vai ieceltam pārstāvim (tikai vienam cilvēkam vienā virzienā) saremontētā transportlīdzekļa savākšanai no remonta vietas, izmaksām nepārsniedzot 613 eiro (ar PVN). Kā alternatīvu, turklāt nepārsniedzot šajā pantā atrunātās maksimālās ceļojuma izmaksas, ja remonta vieta ir vairāk nekā 80 kilometru attālumā no saņēmēja mājas adreses, palīdzības centrs var apstiprināt repatriācijas uz saņēmēja mājas adresi izmaksas.

14. Rezerves daļU NOSŪTĪŠANA

Ja avārija notiek ārzemēs un nepieciešamās detaļas nav pieejamas no apstiprināta remontētāja valstī, kur noticis negadījums, tiek nodrošināta sūtīšanas, muitas pakalpojumu formalitāšu un transportēšanas izmaksu nokārtošana, izņemot muitas nodevas, apstiprinātam remontētājam par rezerves daļām. Rezerves daļu izmaksas segs apstiprinātais remontētājs, ja uz tām attiecas garantija, vai saņēmējs, ja uz tām neattiecas garantija.

15. Pakalpojumi negadījuma, zādzības vai vandālisma gadījumos

Negadījuma, zādzības vai vandālisma gadījumā tiek organizēti iepriekš minētie pakalpojumi, tomēr pakalpojumu izmaksas sedz saņēmēji.

 

Cadillac Assistance (RU)

Введение


Cadillac Assistance оказывает помощь владельцам Cadillac, предоставляя широкий ассортимент услуг в любое время суток, 356 дней в году, на территории всей Европы.

Цель Cadillac Assistance – оказывать помощь владельцам Cadillac, предоставляя широкий ассортимент услуг в любое время суток, 356 дней в году, на территории всей Европы.
Услуги этой службы предоставляются на протяжении 36 месяцев с первого дня оказания помощи («Дата оказания услуг») соответствующего транспортного средства.
Если Вы нуждаетесь в какой-нибудь услуге, пожалуйста, свяжитесь с автоклубом в государстве своего проживания или позвоните по телефонному номеру (указан для страны Вашего проживания), где Вам необходима помощь, или по альтернативному международному номеру.

Звонок следует выполнять незамедлительно, до любого другого вмешательства.

LOCAL: 67 56 65 86
INTERNATIONAL: +371-67 56 65 86

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Сертифицированный автосервис: сеть автосервисов, утвержденная и сертифицированная Cadillac.

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Индивид, обладающий правом получения мобильных услуг в соответствии с изложенными в договоре условиями и положениями в отношении эксплуатируемого транспортного средства.

дорожно-транспортное происшествие

Несчастный случай, когда транспортное средство столкнулось с другим транспортным средством, пешеходом, животным, участниками дорожного движения, географическими или архитектурными объектами, в результате чего произошел непосредственный и внезапный удар с последующей иммобилизацией транспортного средства.

АВАРИЯ

Внезапный и неожиданный отказ транспортного средства, вызванный повреждением оригинального механического или электрического оснащения, или дефект, который в результате приводит к мгновенной иммобилизации транспортного средства. Аварией считается, например: непредвиденная утечка топлива, прокол шин, поломка ключей, отказ аккумулятора (например, осталось выключенным радио), или самолично инициированные аварийные ситуации, например: утеря ключей или блокировка дверей при отсутствии ключей, отсутствие топлива в бензобаке. Дефекты прицепа не считаются аварией. Несчастные случаи, когда возгорание было вызвано не элементами транспортного средства, не считаются аварией.

ДАТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Дата, когда транспортное средство впервые доставлено получателю и выписан сертификат, заполненный и утвержденный торговым представителем Cadillac.

Иммобилизация

Ситуация после аварии, дорожно-транспортного происшествия, вандализма или угона, когда транспортное средство не находится в рабочем состоянии в любом месте (рядом с домом или на дороге), которое доступно для оказывающих услуги работников ARC, в связи с тем, что на этом транспортном средстве невозможно начать или продолжать движение или на нем невозможно осуществлять безопасное передвижение в соответствии с требованиями законов.

Период оказания услуг

Трехлетний период, в течение которого получатель имеет право получать мобильные услуги, начиная с первого дня оказания услуг («Дата оказания услуг»).

САМОЛИЧНО ИНИЦИИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Нетехнический дефект транспортного средства, являющийся причиной немедленной иммобилизации транспортного средства. Прицепы (без двигателя) транспортных средств, особенно те, чья эксплуатация допускается только сертифицированным лицом, или прицепы, предусмотренные для транспортировки грузов, а также прицепы, которые тянут транспортные средства, соответствующие всем необходимым требованиям на момент дорожно-транспортного происшествия.

Транспортное средство

Все моторизированные транспортные средства Cadillac, проданные при посредничестве европейской сети официальных дистрибьюторов Cadillac, с уведомлением ARC, и соответствует следующим спецификациям: A. Максимальное количество сидений 9; B. Максимальная ширина: 2,5 метра; C. Максимальная длина: 16 метров (включая сцепленный прицеп); D. Максимальная высота: 3,2 метра; E. Максимальный вес брутто: 3500 кг.

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

1. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Зона оказания услуг распространяется на нижеперечисленные государства. Все остальные государства не входят в зону оказания услуг. Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Объединенное Королевство, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.

2. ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Период предоставления – три года, начиная с первого дня оказания услуг («Дата оказания услуг»).

3. ВКЛЮЧЕННЫЕ ТранспортнЫЕ средствА

Включенные транспортные средства - все транспортные средства Cadillac, проданные при посредничестве европейской сети официальных дистрибьюторов Cadillac. Для помощи на дороге и для буксировки используются только арендуемые транспортные средства, транспортные средства, используемые в школах автовождения (период коммерческого использования) и такси.

4. ПОЛУЧАТЕЛИ

Получатели  -  все подтвержденные пассажиры и водитель до максимального числа, указанного в спецификации транспортного средства. Автостопщики не включаются в число получателей.

5. исключения

Оказание услуг не распространяется на следующие случаи: обстоятельства непреодолимой силы, военные действия, забастовки, конфискация, ограничения органов власти, официальные запреты, взрывоопасные ситуации, вызванные влиянием ядерных или радиоактивных веществ, при участии в мероприятих и тренировках  по автоспорту, повреждения груза, ситуации, вызывающие ущерб в связи с неполученной прибылью, в случаях повреждения прицепа, в случаях, когда поломка вызвана установленными на транспортное средство деталями или аксессуарами, не авторизированными торговым дистрибьютором Cadillac, а также в ситуациях, вызванных отсутствием должного технического обслуживания, в ситуациях, когда за рулем неавторизированный водитель или водитель без водительских прав.

6. метод оказания услуг

Получателю необходимо связаться со службой помощи на дороге (Roadside Assistance), воспользовавшись указанным контактным номером. Если получатель не позвонил в центр оказания помощи для получения одобрения до вмешательства третьих лиц, то в помощи может быть отказано. До оказания услуг необходимо получить одобрение центра оказания помощи.

7. помощь на дороге

В случае аварии будет организована доставка специалиста на место поломки. Ремонт на дороге осуществляется по возможности во всех случаях, за исключением ситуаций, когда это будет противоречить действующим законам (например, на некоторых шоссе). Услуги оказываются на дорогах, доступных для общественного дорожного движения, и рядом с домом. Более того для моделей типа «внедорожник» услуги отказываются на местности, куда возможен доступ, и если это разрешено законами. Услуги оказываются в случае отказа ремней безопасности, в случае поломки стеклоочистителей, а также в случае поломки фар или других внешних световых элементов. В такие услуги не входят спасательные работы.

8. ЭВАКУАЦИЯ/БУксировка

После аварии транспортного средства, когда ремонт на дороге не представляется возможным, обеспечивается профессиональная буксировка/эвакуация транспортного средства (с прицепом или без) до ближайшего сертифицированного автосервиса. Если авария происходит на расстоянии свыше 200 километров до ближайшего сертифицированного автосервиса или такой сертифицированный автосервис не доступен, то транспортное средство буксируется/эвакуируется до ближайшего автосервиса, одобренного службой помощи на дороге (Roadside Assistance). Если авария происходит в городе, где транспортное средство изначально был продано, то, по усмотрению получателя, транспортное средство может быть доставлено для последующего ремонта на место продажи.

9. ПРОКАТ АВтомобиля

Если в случае аварии ремонт не представляется возможным осуществить в дорожных условиях или после буксировки/эвакуации транспортного средства в сертифицированный автосервис ремонт невозможно выполнить в течение 2 часов с момента доставки в автосервис, служба помощи на дороге даст одобрение и организует на время ремонта прокат автомобиля сроком не более 15 календарных дней. Получатель сам покрывает расходы на топливо и страховку. Максимальная категория D, преимущество маркам группы GM.

10. ПОЕЗДКА в пункт назначения/ домой

Если в случае аварии ремонт не представляется возможным осуществить в дорожных условиях и после буксировки/эвакуации транспортного средства в сертифицированный автосервис ремонт невозможно выполнить в течение дня аварии, получатели получат компенсацию за поездку. Компенсация может включать билет(ы) на поезд первым классом или, если поездка превышает 6 часов, билет(ы) на самолет в эконом-классе в изначально предусматриваемый пункт назначения или домой, компенсация расходов не может превышать 613 евро на каждого получателя (с учетом НДС).

11. гостиница

Если авария произошла на расстоянии 80 или свыше километров от дома, ремонт в дорожных условиях не представляется возможным и после буксировки/эвакуации транспортного средства в сертифицированный автосервис ремонт невозможно выполнить в течение дня аварии, служба помощи на дороге организует для получателей пребывание в трехзвездочной гостинице или в равноценной гостинице на время ремонта на период не более четырех ночей.

12. комбинация услуг из разделов 10, 11 И 12

Услуги, упомянутые в пунктах 10, 11 и 12, можно комбинировать. Подразумевается, что в определенных условиях эти услуги следует комбинировать, прибегая к здравому смыслу (например, размещение на одну ночь поздно вечером после аварии, когда невозможно организовать продолжение поездки /услуги по прокату автомобиля).

13. возврат транспортного средства

Осуществляя ремонт транспортного средства после аварии, служба помощи на дороге оплатит билеты на поезд первым классом или, если поездка превышает 6 часов, билеты на самолет эконом-класса для водителя/владельца или уполномоченного представителя (только для одного человека в одном направлении) для того, чтобы забрать отремонтированное транспортное средство с места ремонта, при этом расходы не должны превышать 613 евро (с учетом НДС). Как альтернативу, не превышая оговариваемые данным пунктом максимальные транспортные расходы, если место ремонта расположено на расстоянии свыше 80 километров от места проживания получателя, служба помощи на дороге может одобрить расходы за доставку по домашнему адресу получателя.

14. пересылка запчастей

Если авария происходит за рубежом, и нет в доступности необходимых запчастей в сертифицированном автосервисе в государстве, где произошла авария, то обеспечивается отправка и пересылка запчастей, включая услуги таможни, улаживание формальностей и оплата транспортных расходов, за исключением таможенной пошлины, в сертифицированный автосервис. Если на запчасти распространяется гарантия, то расходы покроет сертифицированный автосервис, а, если на запчасти не распространяется гарантия, то - получатель.

15. услуги в случае дтп, угона или вандализма

В случае ДТП, угона или вандализма организуется оказание вышеперечисленных услуг, однако расходы за оказание таких услуг покрывают получатели.

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
Downlaod Premium Themes